Aktuality

aktuality

Z dôvodu sanitačného dňa v školskej jedálni bude MŠ dňa 2.4.2024 (utorok) ZATVORENÁ na oboch pracoviskách. Kolektív MŠ Vám praje príjemné veľkonočné sviatky.

 Divadelnú rozprávku Trampoty vodníka Plutvu si deti pozrú v zmenenom termíne 4.4.2024.

Žiadame rodičov, aby ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE na nasledujúci školský rok podávali až v mesiaci máj, skôr žiadosť nebude prijatá.

 Hudobnú rozprávku uja Ľuba  si deti vypočujú v zmenenom termíne 13.3.2024.

Divadelné predstavenie divadla Cililing - ZLATÁ PRIADKA - si deti pozrú 19.2.2024.

Karneval sa prekladá z dôvodu chorobnosti detí na 1.2.2024.

 Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zamestnancov školy bude MŠ na oboch pracoviskách ZATVORENÁ od 19.1 do 23.1.2024, vrátane. Nástup detí bude v stredu - 24.1.2024.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57