Školská jedáleň

jedalen

Vedúca školskej kuchyne:

Veronika Pošiváková, 
  • konzultačné hodiny: každý utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.
  • kontakt: 055/6997764, ved. šk jedálne:  0902 733 302

Zamestnanci školskej jedálne:

  Kováčová Alena - hlavná kuchárka

  Palenčárová Anna - kuchárka

  Hudáková Viera

  Rusnáková Mária

  Lacková Katarína

  Eliášová Marta

  Pásztorová Zdenka 

  Kalisová Lucia

Stravné     -   1,90 € / deň (od 1.1.2023)

(desiata - 0,45 €    obed - 1,10 €     olovrant - 0,35 €)

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57