Zamestnanci

zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka MŠ:  Renáta Timková

Zástupkyňa riaditeľky MŠ:  Emília Dobošová, Mgr. 

Ekonomický a hospodársky úsek:

 Katarína Bandurová, Ing.

Pedagogickí zamestnanci Poľná 4:

            

Pedagogickí zamestnanci Hlavná 57:

         Katarína Tegdová

         Mgr. Ivana Tóthová

         Iveta Jakabová

         Daniela Kuzmová

         Ing. Zdenka Švábová

         Mária Fečková

         Martina Čigášová

         Gabriela Vasiľ

         Mgr. Dana Borovská

 

          Marcela Papcunová

          Simona Podracká

          Janka Timková

          Slavomíra Lešková

Prevádzkoví zamestnanci Poľná 4:

 

Prevádzkoví zamestnanci Hlavná 57:

         Dana Kucová, školníčka

         Mária Krafčíková, školníčka

        Jolana Eliášová, upratovačka

            Beáta Lešková, školníčka

         

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57