Povinné zverejňovanie

dokumenty

Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby

Zmluva o vykonaní činnosti požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb č ZM-KO-OD-19-0029 - odber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov

Výpoveď zo Zmluvy č.ZM-KO-OD-19-0029

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - Obec Valaliky

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní str.služieb - Obec Valaliky - 31.8.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní str.služieb - Obec Valaliky - 30.12.2022

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - Obec Geča ukončené

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program - Tatranská miekareň

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - Súkromná MŠ

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní str.služieb - Súkromná MŠ - 2019

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní str.služieb - Súkromná MŠ - 31.8.2022

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní str.služieb - Súkromná MŠ - 30.12.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - DATALAN

Dodatok k Zmluve o dielo - HOUR

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - ZŠ Valaliky 

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní str.služieb - ZŠ Valaliky

Dodatok č. 2 k Zluve o poskytovaní str.služieb - ZŠ Valaliky

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní str.služieb - ZŠ Valaliky - 31.8.2022

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní str. služieb - ZŠ Valaliky - 30.12.2022

Zmluva o poskytovaní stravy LIBER + Dodatok 31.12.2021

Zmluva č. PR-SO 03728 o výpožičke tlačového zariadenia

Rámcová kúpna zmluva INMEDIA

Rámcová kúpna zmluva INMEDIA 2022

Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení NN Tatry-Sympatia

Rámcová kúpna zmluva UNI

Rámcová zmluva JOKRIM

Rámcová zmluva SIMCO-M

Zmluva o poskytovaní služieb ZM-KO-OD-23-0334 - odber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov KOSIT 

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb VIRO júl 2023

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57