Informácie pre rodičov

kids read
  • prevádzka MŠ Poľná 4 otvorená od 6.30 do 16.30 hodiny denne v pracovných dňoch,
  • prevádzka MŠ Hlavná 57 otvorená od 6.30 do 16.00 hodiny denne v pracovných  dňoch,
  • príchod detí do materskej školy je do 8.00 hodiny,
  • v čase letných prázdnin je z hygienických dôvodov prevádzka MŠ prerušená na 4 týždne,
  • zápis detí do MŠ je prvý májový týždeň. 
  • Žiadosti o priajatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok budú prijímané až v mesiaci máj.

          

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57