Aktuality

aktuality

Rodičia, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, dostanú rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ doporučene poštou do 30.6.2023

Oznamujeme Vám, že MŠ bude dňa 20.6.2023 ZATVORENÁ na oboch pracoviskách z prevádzkových dôvodov - prerušená dodávka vody z verejného vodovodu. Ďakujeme za porozumenie.

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ budú zasielané elektronicky. Žiadame rodičov, aby si aktivovali elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk viac.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v mesiaci júl prevádzka MŠ na elokovanom pracovisku v obmedzenom režime. Bližšie informácie na nástenkách.

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude na oboch zariadeniach počas mesiacov júl a august nepretržite prerušená z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Za pochopenie ďakujeme.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční prvý májový týždeň viac info

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu sanitačného dňa v školskej jedálni bude dňa 6.4.2023 MŠ ZATVORENÁ na oboch pracoviskách. Nástup detí bude v utorok 11.4.2023.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57