Aktuality

aktuality

Z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia hygienicky čistého prostredia po rekonštrukčných prácach ostáva MŠ Poľná 4 ZATVORENÁ do 16.11.vrátane. Ďakujeme za pochopenie.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57