Aktuality

aktuality

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v mesiaci júl prevádzka MŠ na elokovanom pracovisku v obmedzenom režime. Bližšie informácie na nástenkách.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57