Aktuality

aktuality

 Hudobnú rozprávku uja Ľuba  si deti vypočujú v zmenenom termíne 13.3.2024.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57