Aktuality

aktuality

Divadelné predstavenie divadla Cililing - ZLATÁ PRIADKA - si deti pozrú 19.2.2024.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57