Aktuality

aktuality

Karneval sa prekladá z dôvodu chorobnosti detí na 1.2.2024.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57