Aktuality

aktuality

Rodičia môžu veci potrebné pre dieťa priniesť na Hlavnú 57: 30.8. a 2.9. v čase od 8.00-12.00hod., na Poľnú 4: 30.8. a 31.8. v čase od 8.00-12.00hod. Viac...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy tu

Pozývame Vás na prvé informatívne stretnutia, ktoré sa uskutočnia v piatok 26.8.2022 o 15.30hod na Hlavnej 57 a o 16.00hod na Poľnej 4.

Oznamujeme rodičom, že nástup detí do materskej školy bude v pondelok 5.9.2022. Veci potrebné do MŠ tu

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa tu. Viac info - sociálna oblasť obce Valaliky.

Oznamujeme rodičom, že od 1.9.2022 nadobudne účinnosť VZN č.3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú uhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky  viac info

Od 1.7. do 29.7.2022 (vrátane) bude MŠ Poľná 4 otvorená len pre vopred zapísané deti v čase od 6.30 do 16.00 hod. 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57